Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Bao cát đấm bốc dây xích

Bao cát đấm bốc dây xích - TN12
- Kích thước: 1m - 1,2m - 1,5m
- Giá bán: 500.000 - 550.000 - 600.000VND / bao (đã nhồi ruột)
350.000 - 400.000 - 450.000 / bao (chưa nhồi ruột)


vỏ bao cát tập võ
bao cát đấm bốc tphcm
bao cát tập võ taekwondo
cách làm bao cát đấm bốc
bao cát treo tphcm
bao cát treo tường
bao cát treo giá rẻ
bao cát đứng giá rẻ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét